title attributten - HTML

title attributten kan bruges til <a> og <img> tags og man kan også lave linjeskift

Introduktion

Denne side handler om title attributten der blandt andet kan bruge på <img> tagget til at vise noget tekst når markøren holdes over billedet.

Title attribut med linjeskift

title attributten kan indeholde tekst med linjeskift. Det virker i nyeste version af Firefox, Opera, Safari, Chrome, Internet Explorer.

Prøv og hold markøren over følgende linjer for at se title teksten

Kort tekst uden linjeskift

Lang tekst uden linjeskift

Lang tekst med linjeskift

ASCII art

Tekst med tabulator (\t)

Tekst med tabulator (\t) 2

Resultatet ovenfor er skabt af følgende kode

TITLE ATTRIBUT MED LINJESKIFT OG TABULATOR DEMO
(PÅ EN SIDE FOR SIG SELV)
Siden er sidst opdateret mandag 25. juni 2018