MySQL server

Lidt info om programmet MySQL som er en database server

Introduktion

For at kunne gemme og læse data fra en database kan man bruge en database server.

MySQL er en database server.
MySQL logo
En database server skulle være god at bruge hvis man har meget data som skal hentes af mange brugere på samme tid.

SQL står for Structured Query Language og er et database sprog.

Download

MySQL kan downloades fra www.mysql.com/downloads/mysql/

Hvad er MySQL?

Open Source SQL database management system.

Mangler info

Jeg ville gerne skrive noget om databaser. Specielt MySQL som jeg forstår skulle være specielt godt at bruge sammen med PHP når man laver en hjemmeside.

Det er først fornylig (2013) jeg rigtigt er begyndt at bruge MySQL til min hjemmeside fordi jeg aldrig rigtig har kunne finde ud af det.

Derfor ville det være super hvis du derude med kendskab til MySQL ville skrive nogen begynder eksempler til hvordan man komme i gang med MySQL databaser.

Transactional og ikke transactional database

InnoDB = fast = transactional database storage engine = optimized for application servers and transactional web appications...
MyISAM = high speed = ikke transactional database storage engine = suited for simple web appication...

A relational database stores data in separate tables rather than putting all the data in one big storeroom. This adds speed and flexibility. The SQL part of “MySQL” stands for “Structured Query Language.” SQL is the most common standardized language used to access databases and is defined by the ANSI/ISO SQL Standard. The SQL standard has been evolving since 1986 and several versions exist. In this manual, “SQL-92” refers to the standard released in 1992, “SQL:1999” refers to the standard released in 1999, and “SQL:2003” refers to the current version of the standard. We use the phrase “the SQL standard” to mean the current version of the SQL Standard at any time.

Opsætning

my.cnf filen er MySQLs opsætning.

Port

3306

Tegnsæt

Latin1 = default
UTF8

Storage engines

MyISAM (valgt som standard i MySQL)
InnoDB

PHP extension

I PHPmyAdmin står på mit webhotel :
Used PHP extensions : mysqli

Mysql mysqli mysqlnd

Der findes til PHP nogen forskellige extionsions.

mysql = MySQL.
mysqli = MySQL Improved.
mysqlnd = MySQL Native Driver.

Snak med MySQL

Du kan snakke med MySQL med MySQL monitor programmet mysql.exe (også kaldet MySQL klient program).

Windows

Start en kommandoprompt ved at vælge Start > Tilbehør > Kommandoprompt.
Windows kommandoprompt
Eller ved at skrive cmd i kør/søgefeltet og trykke enter.
Windows kommandoprompt
Skriv følgende i kommandoprompten og tryk enter.

Forklaring

-b (beep) slå beep lyden fra i computerens højtaler.
-u (user) angiver brugeren. root er administrator brugeren.
-p (password) MySQL vil spørge efter kodeordet

Windows kommandoprompt
Hvis MySQL er installeret og du får besked på at filen ikke findes så er det fordi du ikke valgt at få enviroment variablen sat under MySQL installationen.
Hvis det er tilfældet så kør MySQL installationen igen og vælg at få enviroment variablen sat.
Windows Vista start menu
Når det virker vil MySQL spørge efter kodeordet som du valgte under MySQL installationen.

Indtast dit kodeord og tryk enter.
Windows kommandoprompt
Hvis kodeordet er korrekt vil du nu være logget ind.
Windows kommandoprompt
Som der står hedder programmet MySQL monitor og kommandoer afsluttes med ; eller \g

Du kan nu sende kommandoer til MySQL ligesom du kan fra PHP.

Hvis du i PHP bruger MySQLi objekt orienteret og skriver $mysqli->query("CREATE DATABASE vovvov").
Så kan du gøre det samme ved kommandoprompten ved at skrive CREATE DATABASE vovvov;.

Læg mærke til at du ved kommandoprompten skal afslutte med ; (semikolon) eller \g mens det i PHP ikke er nødvendigt. Det er fordi ved kommandolinjen kan man sende flere queries adskilt af ; eller \g hvor det i PHP kun er muligt at sende 1 query af gangen.

Lad os prøve og skrive nogle queries.

Skriv show databases; for at se de databaser der findes.
Windows kommandoprompt mysql show databases
Skriv create database madopskrifter; for at lave en ny database.
Windows kommandoprompt mysql create database
Skriv show databases; igen for at se at den nye database findes.
Windows kommandoprompt mysql show databases
Skriv use madopskrifter; for at vælge databasen.
Windows kommandoprompt mysql use

Skriv show tables; for at se tabellerne i den valgte database.

Skriv create table opskrift (navn varchar(40), ingredienser varchar(200)); for at oprette en table i den valgte database.

Skriv show tables; igen for at se den nye table.


Skriv insert into opskrift (navn, ingredienser) values ("pandekager", "mel, æg, mælk, sukker, smør"); for at indsætte en record.

Skriv select * from opskrift; for at vise alle records fra tabellen opskift.
Windows kommandoprompt mysql insert into values

Hvis du vil slette databasen kan du skrive drop database madopskrifter;

Du kan forlade MySQL monitor programmet ved at skrive exit og trykke enter.
Du kan også lukke kommandoprompten ved skrive exit og trykke enter.

PhpMyAdmin

phpMyAdmin er et værktøj til at administrer MySQL i browseren.

Så kan man bruge markøren og klikke sig igennem mange kommandoerne i stedet for man skal sidde og skrive dem i en kommandoprompt.

phpMyAdmin kan downloades fra www.phpmyadmin.net.

Du kan prøve phpMyAdmin demo for at se hvordan det fungere.
Siden er sidst opdateret mandag 25. juni 2018