navigator objekt - JavaScript

Henter diverse information om brugerens computer og browser med JavaScript navigator objekt

Test

Navigator.languages og languagechange event

Med navigator.languages kan man få hjemmeside se hvilke sprog brugeren har valgt i browseren og i hvilken rækkefølge.
languagechange eventen bruges til at opdatere indhold på hjemmeside så snart brugeren ændre sprogindstillingerne, uden at siden skal genindlæses.
I Firefox kan de foretrukne sprog vælges i Indstillinger, Indhold, Sprog.
Resultatet ovenfor er skabt af følgende kode

Navigator.connection demo

window.navigator.connection.

Jeg kan ikke få change og onchange events udløst på Windows.

// navigator.mozConnection :
// "[object MozConnection]"
// "undefined"

// navigator.mozConnection.bandwidth :
// "Infinity"
// [double] (estimated MB / s for den aktuelle forbindelse, 0 = brugeren er ikke online, infinity hvis ukendt)

// navigator.mozConnection.metered :
// "false"
// [boolean]
// returner true hvis det er pay-per-use

Siden er sidst opdateret mandag 25. juni 2018