Liste med nye HTML5 elementer - HTML5 elementer

HTML5 elementer, forklaring og eksempler - Liste med nye HTML5 elementer

Vælg et <element> i listen for at se en længere forklaring og kode eksempel.
Element Beskrivelse
<article> Kan bruges i stedet for <div class="article"> til at gøre koden mere overskuelig.

Indeholder et for-sig-selv-stående-stykke-indhold som også giver mening hvis det vises for sig selv.
<aside> Kan bruges i stedet for <div class="aside"> til at gøre koden mere overskuelig.

Indholdet har kun lidt relation til forældre tagget.
<audio> Definer en afspiller til lydfiler eller streaming af lyd.
<canvas> Definer et område hvor der kan tegnes bitmap grafik for eksempel med JavaScript.
<command> Definer en radioknap, checkbox eller knap.

<command> er blevet droppet. Brug i stedet <menuitem>.
<datalist> Bruges sammen med <input list="navn"> til at lave en dropdown liste med mulige værdier.
<details> Bruges til at vise nogle detaljer som brugeren selv kan bestemme om skal vises/skjules ved at klikke på overskriften i <summary>.
<embed> Bruges til at vise plugin baseret indhold som for eksempel flash.
<figure> Bruges til at angive en tekst til et tilhørende billede, video, eller andet.
<figcaption> Bruges i <figure>.
<footer> Kan bruges i stedet for <div class="footer"> til at gøre koden mere overskuelig.
<header> Kan bruges i stedet for <div class="header"> til at gøre koden mere overskuelig.
<hgroup> Bruges valgfrit i <header> til at samle en gruppe af et eller flere <h1> til <h6> overskrifter.

<hgroup> er blevet fjernet fra HTML5 specifikationen (w3.org), så undlad at bruge elementet.
<input> <input> tagget er ikke ny i HTML5 men der er kommet en del nye input typer.
<keygen> Noget med sikkerhed.
<mark> Bruges ligesom en highlighter tusch til at marker noget tekst som du ønsker opmærksomhed på.

Det kunne for eksempel bruges til at markere et bestemt ord som brugeren har søgt efter.
<meter> Viser en grafisk bar.

Kan for eksempel bruges til grafisk at vise hvor meget plads der er ledigt på harddisken.
<menu> Definer en liste eller menu med <menuitem>.
<menuitem> Bruges i <menu>.
<nav> Kan bruges i stedet for <div class="nav"> til at gøre koden mere overskuelig.

Bruges til at angive en gruppe af links som fungere som navigationsmenu.
<output> Bruges til at vise resultatet af en udregning.
<progress> Bruges til at angive et område som gradvist ændres efterhånden som en opgave udføres.
<ruby> Bruges for eksempel til at vise hvordan man udtaler kinesiske, japanske eller koreanske tegn ved at vise mindre udtalelses tegn over hvert tegn.
<rt> Bruges i <ruby>.
<rp> Bruges i <ruby>.
<bdi> Bruges når tekst skal isoleres fra den omgivne tekst når teksten skal læses fra venstre til højre og eller fra højre til venstre.
<section> Kan bruges i stedet for <div class="section"> til at gøre koden mere overskuelig.
<source> Bruges mellem <audio> og <video> hvis der skal angives mere end én lyd eller video kilde.
<summary> <summary> bruges øverst i <details> til at angive en overskrift for det efterfølgende indhold.
<time> Bruges til at angive tid og dato som er forståeligt for både computere og mennesker.
<data> Repræsenterer dets indhold sammen med en maskinlæsbar form af indholdet i value attributten
<video> Definer en afspiller til videofiler eller streaming af video.
<wbr> Bruges til at bestemme hvor lange ord ombrydes når der ikke er plads nok til at vise ordet på én linje.
<abbr> Bruges til en forkortelse eller et akronym.
<template> Bruges til?
<main> Bruges til?
Siden er sidst opdateret mandag 25. juni 2018