Løkker - PHP

Lær at oprette løkker/loops i PHP med while (), do { } while () og for ()

Introduktion

Løkker (loops) bruges til at gentage noget kode indtil en betingelse er opfyldt.

Det kunne for eksempel være man ønsker at løkken skal gentages 5 gange.
Når blokken med kode er gennemløbet 5 gange så fortsættes PHP til næste kode efter løkken.

Syntax
udtryk1 = udføres 1 gang før løkken
udtryk2 = testes hver gang løkken starter forfra.
udtryk3 = kode som udføres hver gang løkken er gennemgået.

While

En while () løkke tester om et udtryk er sandt før det går i gang med koden i blokken.
Jeg har 3 bananer
Jeg har 4 bananer
Jeg har 5 bananer
Jeg har 6 bananer
Jeg har 7 bananer
Resultatet ovenfor er skabt af følgende kode

Betingelsen i while () er true så længe $antal er mindre end eller lige med 7.
$antal++ betyder at tallet vises og derefter lægges det 1 til tallet i $antal.

Do while

En do while () løkke tester om et udtryk er sandt efter det har gennemgået blokken 1 gang.
Det vil sige kode blokken udføres altid mindste 1 gang ligegyldigt hvad der står i while () da udtrykket først teste efter blokken med kode er udført 1 gang.
Mums. Nu har jeg spist 5 dadler
Mums. Nu har jeg spist 6 dadler
Mums. Nu har jeg spist 7 dadler
Mums. Nu har jeg spist 8 dadler
Mums. Nu har jeg spist 9 dadler
Mums. Nu har jeg spist 10 dadler
Resultatet ovenfor er skabt af følgende kode

For 1

for () løkker er den mest komplekse type af løkke.

En for () løkke har 3 udtryk.
for (udtryk1; udtryk2; udtryk3)

udtryk1 udføres 1 gang før løkken starter.
udtryk2 evalueres før hver gennemgang af løkken. Hvis TRUE så udføres løkken. Hvis FALSE så stopper løkken.
udtryk3 udføres hver gang efter løkken er nået til slutningen.
1. gang
2. gang
3. gang
4. gang
5. gang
6. gang
7. gang
8. gang
9. gang
10. gang
Resultatet ovenfor er skabt af følgende kode

For 2

index nummer 0 i array = 234
index nummer 1 i array = 532
index nummer 2 i array = 3455
index nummer 3 i array = 21
index nummer 4 i array = 244
index nummer 5 i array = 459
index nummer 6 i array = 894
index nummer 7 i array = 3
index nummer 8 i array = 23
index nummer 9 i array = 34
Resultatet ovenfor er skabt af følgende kode

I koden ovenfor udføres count($array) hver gang løkken gennemgåes.
Men da størrelsen på arrayet ikke ændres er det ikke nødvendig at udregne hver gang.

Koden kan blive hurtigere hvis count($array) kun udføres én gang som her.
index nummer 0 i array = 234
index nummer 1 i array = 532
index nummer 2 i array = 3455
index nummer 3 i array = 21
index nummer 4 i array = 244
index nummer 5 i array = 459
index nummer 6 i array = 894
index nummer 7 i array = 3
index nummer 8 i array = 23
index nummer 9 i array = 34
Resultatet ovenfor er skabt af følgende kode

Ved at bruge komma (,) kan vi indsætte flere udregninger i hvert udtryk.
Og da count($array) nu er en del af det første udtryk bliver den kun udført én gang.
Siden er sidst opdateret mandag 25. juni 2018