Filer - PHP

Lær at læse filer og skrive til filer i PHP med file_get_contents(), file_put_contents(), fopen(), fread(), fwrite() og fclose()

Introduktion

Denne side handler om at læse fra og skrive til filer.

Der er flere måde at håndtere filer på.

Den nok mest simple måde er at bruge file_get_contents() til at læse en fil og file_put_contents() til at gemme en fil.

Læs fil 1

Følgende kode åbner filen som koden er kaldt fra og viser filens indhold.

file_get_contents() returnere hele filens indhold til variablen $filindhold.
Hej med dig.
Og farvel.
Resultatet ovenfor er skabt af følgende kode

Se eksempel0018.txt filen.

Læs fil 2

file_get_contents() kan også hente filer fra en hjemmeside
<!doctype html> <html> <head>     <title>Example Domain</title>     <meta charset="utf-8" />     <meta http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=utf-8" />     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />     <style type="text/css">     body {         background-color: #f0f0f2;         margin: 0;         padding: 0;         font-family: "Open Sans", "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;              }     div {         width: 600px;         margin: 5em auto;         padding: 50px;         background-color: #fff;         border-radius: 1em;     }     a:link, a:visited {         color: #38488f;         text-decoration: none;     }     @media (max-width: 700px) {         body {             background-color: #fff;         }         div {             width: auto;             margin: 0 auto;             border-radius: 0;             padding: 1em;         }     }     </style>     </head> <body> <div>     <h1>Example Domain</h1>     <p>This domain is established to be used for illustrative examples in documents. You may use this     domain in examples without prior coordination or asking for permission.</p>     <p><a href="http://www.iana.org/domains/example">More information...</a></p> </div> </body> </html>
Resultatet ovenfor er skabt af følgende kode

Gem fil 1

Her er en tæller der henter et tal fra en fil, øger tallet, gemmer taller og viser taller.
Siden er besøgt 329 gange
Resultatet ovenfor er skabt af følgende kode

Gem fil 2

At bruge file_get_contents() svarer til at bruge fopen(), fread() og fclose() efter hinanden.
At bruge file_put_contents() svarer til at bruge fopen(), fwrite() og fclose() efter hinanden.

Den samme tæller kan også laves sådan her.
Siden er besøgt 329 gange
Resultatet ovenfor er skabt af følgende kode

$filhandle er et resource handle som bruges til at håndtere filen mellem de forskellige funktioner.
Siden er sidst opdateret mandag 25. juni 2018