Delimiters - PHP

Lær de forskellige PHP delimiters at kende som bruges til at fortælle hvor PHP koden starter og slutter

Delimiters

PHP kode omgives af <?php og ?> som kaldes delimiters.

Da PHP kun "parser" kode mellem delimiters så kan man blande PHP kode med for eksempel HTML kode i samme fil.

Short tags

Der findes en lidt kortere måde at skrive delimiters på kaldet "short tags".

Den korte måde at skrive delimiters på kræver at short_open_tag er slået til.
For eksempel i PHPs opsætningsfil (php.ini) som her.

ASP style tags

Det findes også en måde at skrive delimiters på kaldet "ASP style tags".

"ASP style tags" virker kun når asp_tags er slået til.
For eksempel i PHPs opsætningsfil (php.ini) som her.

Understøttelse af ASP og script style tags er blevet fjernet i PHP 7 så undlad at bruge dem.

Script

Der findes endnu en måde.

Understøttelse af ASP og script style tags er blevet fjernet i PHP 7 så undlad at bruge dem.

Kort måde at bruge echo

Hvis man kun ønsker at outputte værdien af en variabel kan man skrive <?= $variabel ?>.

Det svare til at skrive <?php echo $variabel ?>.

Fra PHP 5.4.0 er denne korte måde at skrive echo på altid slået til.
Før PHP 5.4.0 skal man sætte short_open_tag = On i PHP opsætningsfil (php.ini) før man kan bruge den korte måde.

Undgå problemer

For at undgå problemer når koden skal flyttes til en anden computer så brug <?php og ?>.

(<? og ?>) og (<% og %>) virker kun hvis short_open_tag = On og asp_tags = On.

Du vil sikkert støde på de andre måder at skrive delimiters på når du læser andres kode.

Hvis du prøver at bruge andres kode men det ikke virker så prøv at ændre <? til <?php og se om det så virker.

Man kan bruge ét linjeskift lige efter ?> hvis man ønsker som ikke kommer med i outputtet.
Yderlige linjeskift før og efter <?php ?> vil komme med i outputtet (hvilket kan give uønskede linjeskift før <!DOCTYPE ... >).
Siden er sidst opdateret mandag 25. juni 2018