Cookies og $_COOKIE - PHP

Lær at sætte og slette cookies i PHP med setcookie() og at læse cookies med $_COOKIE

Introduktion

mis vil ha småkage
Cookie betyder småkage på dansk.

En cookie er en lille bid data som browseren kan gemme på din computer når du besøger en hjemmeside som bruger cookies.
Det smarte ved cookies er at hjemmesiden så kan "huske" at brugeren har været der før.
Jeg bruger cookies til at få browseren til at "huske" at jeg er logget ind på hjemmesiden.

Når en side bliver indlæst af browseren og en cookie bliver sat så er data fra den cookie først tilgængelig ved næste side indlæsning.
Man kan altså ikke sætte en cookie og læse cookien i samme side indlæsning.
For at læse en cookie man lige har sat skal man altså indlæse siden igen.

En cookie sættes med setcookie() og kan ved næste indlæsning findes i det superglobale array $_COOKIE (tilgængelig overalt i koden).
En cookie request er en del af headeren så den skal sættes før <!DOCTYPE> og alt andet output.

Sæt cookie 1

Sæt en cookie.
Resultatet ovenfor er skabt af følgende kode

Når man sætter en cookie bliver der gemt lidt data på brugerens computer.
Cookien er først tilgængelig for læsning efter næste indlæsning af siden.

Læs en cookie.
$_COOKIE["cookienavn"] er endnu ikke tilgængelig. Prøv og genindlæs siden.
Resultatet ovenfor er skabt af følgende kode

Sæt cookie 2

Sæt cookie 3

Læs alle cookies

Alle cookies for hjemmesiden findes i $_COOKIE arrayet.
Resultatet ovenfor er skabt af følgende kode

En hjemmeside har så vidt jeg ved kun adgang til de cookies som er blevet sat fra det domænenavn.
En hjemmeside kan altså så vidt jeg ved ikke læse data i cookies som er sat fra andre hjemmesider.

Cookies og krypteret HTTPS forbindelse

Parameter nummer 6 i setcookie() funktionen kan sættes til TRUE hvis man kun ønsker at cookien skal sættes hvis forbindelsen er sikker (HTTPS).

Lov om brug af cookies

Omkring (2012-2013) er der kommet en masse unødige og ubrugelige beskeder på mange hjemmesiden med at hvis man bruger deres hjemmeside så står der at man godkender brug af cookies eller noget i den stil på grund af en lov der er kommet om at man skal informere brugere om cookies.

På et tidspunkt skrev jeg til erhvervsstyrelsen og fik svar 59 dage senere. Her er mit spørgsmål og deres svar hvis nogen kunne være interesseret i det.
Sendt: 10. august 2013 03:58
Til: Erhvervsstyrelsen
Emne: Fra erhvervsstyrelsen.dk

Davs.

Burde i ikke vise jer som et pragt eksemplar og lave en hjemmeside der ikke bruger cookies?

Hvordan kan det være at i laver jeres hjemmeside sådan at man får cookies hvad enten man vil det eller ej?

Hvis man bruger hjemmesiden så bliver der sat cookies.
Hvis jeg vælger "Nej tak til statistik ved at klikke her." så bliver der også sat en cookie.
Hvis man slår cookies fra i browseren så kan man ikke bruge hjemmesiden normalt.

Det ligesom og sige "Enten accepter i de cookies eller også kan i lade være med at bruge denne hjemmeside".

Det ville være fint hvis det var en bager så kunne jeg bare købe mit brød et andet sted men eftersom det er det offentlige så kan folk jo ikke bare gå over til en konkurrent.

Er det nogen sinde givet bøde for at lovgivning og cookies ikke er blevet overholdt?
Kilde : e-mail til erhvervsstyrelsen

Med henvisning til din e-mail af 10. august skal Erhvervsstyrelsen hermed besvare din forespørgsel vedrørende anvendelsen af cookies på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

De eksisterende regler om cookies, jf. bekendtgørelse nr. 1148 af 9. december 2011 (herefter Cookiebekendtgørelsen), som implementerer dele af EU direktiv 2002/58/EF med senere ændringer, forbyder ikke anvendelsen af cookies, der som teknik er en naturlig del af indretningen på internettet. Anvendelsen af cookies eller lignende teknologier til lagring af data eller tilgang til allerede lagret data på en brugeres computer er lovligt i det omfang, der informeres om anvendelsen af sådanne teknologier og indhentes samtykke til anvendelsen fra modtageren af en digtial tjeneste.

Der gælder omvendt heller ikke efter cookie-reglerne et generelt krav om, at man skal have adgang til en hjemmeside uden at skulle acceptere cookies og det er således op til hjemmesidejeren selv, hvorvidt han eller hun vil gøre sin hjemmeside tilgængelig.

Det kan imidlertid, som du også selv anfører i din mail, være uhensigtsmæssigt hvis offentlige hjemmesider indrettes således, så man alene kan tilgå dem ved accept af cookies.

På www.erhvervsstyrelsen.dk anvendes cookies til statistik, hvilket fremgår af teksten der møder brugeren straks man besøger hjemmesiden. Det er rent faktisk muligt at tilgå vores hjemmeside, også selvom man takker nej tak til statistik cookies, der således ikke sættes. Hjemmesiden anvender en række andre cookies, der dog alle er teknisk nødvendige for en service, som brugeren anmoder om på siden, f.eks for at sikre forbindelsen mellem hjemmesiden og brugerens computer, eller hvor brugeren trykker "husk mig" eller "gem" for at undgå igen at skulle indtaste oplysninger næste gang en side besøges. Anvendes disse kommandoer ikke, sættes der ikke cookies. De teknisk nødvendige cookies er undtaget informations- og samtykkekravet, jf. Cookiebekendtgrøelsens § 4, stk. 1, idet disse cookies, som sagt almindeligvis alene styrer en kommando, som brugeren selv har givet og cookien må ikke anvendes til andre formål.

En særlig cookie er den som sættes for at huske brugerens "nej-tak til cookies". Den bruges alene til at huske brugerens valg for dels at holde statistik cookies tilbage og dels for at sikre, at brugeren igen præsenteres for cookie-informationen ved næste besøg på hjemmesiden. Det er Erhvervsstyrelsens vurdering at denne cookie falder under undtagelsen i Cookiebekendtgørelsen som teknisk nødvendig.

Erhvervsstyrelsen har gjort en stor indsats for at sikre adgang til styrelsen hjemmeside uden brug af cookies, der kompromitterer brugerens privatliv. Der er ikke tale om cookies, der indsamler personlig data om brugeren eller anvendes til identificering af brugeren, udover den genkendelse af brugerens computer, der enten anvendes til anonym statistik eller som er nødvendig for at huske brugerens valg.

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående eller yderligere kommentarer eller spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os igen.

Med venlig hilsen

[...]
Kilde : svar fra erhvervsstyrelsen
Siden er sidst opdateret mandag 25. juni 2018