<canvas> lineDash - JavaScript

Tegn prikkede og stiplede linjer på <canvas> med JavaScript setLineDash(), getLineDash() og lineDashOffset

Introduktion

lineDash virker fra Firefox 27.0.

setLineDash() sætter aktuel line dash sekvens (bruges ved stroke). Argumentet er en liste med afstande som skifter mellem at linjen skal vises og skjules.

getLineDash() returner en kopi af det aktuelle line dash mønster. Arrayet som returneres vil altid have et lige antal værdier (mønsteret normaliseres).

lineDashOffset returner fase forskydning (i samme enheder som line dash mønster) og sættes for at ændre fase forskydningen (hvor line dash sekvensen skal starte på linjen). ikke-finite værdier ignoreres.

Browsertest

LineDash 1

Browseren understøtter ikke <canvas>
Resultatet ovenfor er skabt af følgende kode

LineDash 2

Browseren understøtter ikke <canvas>
Resultatet ovenfor er skabt af følgende kode

LineDash 3

Browseren understøtter ikke <canvas>
Resultatet ovenfor er skabt af følgende kode

LineDash 4

Browseren understøtter ikke <canvas>
Resultatet ovenfor er skabt af følgende kode
Siden er sidst opdateret mandag 25. juni 2018