Array - PHP

Lær at bruge array i PHP som kan bruges til at have en liste af værdier i én variabel

Introduktion

Et array er en variabel der kan gemme flere værdier.

En indkøbsliste kan betragtes som et array.

Det 1-dimensionelle array er det mest simple array.
Man kan også have flerdimensionelle array alt efter behov.

En telefonbog kunne betragtes som et flerdimensionelt array.

Array 1

Her tildeles 3 værdier til arrayet $dyr og arrayet vises med print_r().
Array (     [0] => mus     [1] => kat     [2] => hund )
Resultatet ovenfor er skabt af følgende kode

print_r() kan bruges hvis man hurtigt ønsker at se alt indholdet i et array.

Array 2

Værdier i et array kan tilgås med et index nummer.
Index nummeret skrives i firkantede parenteser [] efter array-navnet.

Den første værdi i et array har index nummer 0.
mus
Resultatet ovenfor er skabt af følgende kode

kat
hund
Resultatet ovenfor er skabt af følgende kode

Array 3

Med foreach () kan vi gennemgå alle værdier i et array en efter en.
Hver gang foreach () løkken gennemgåes tildeles $value den næste værdi i arrayet.
Giv mad til mus
Giv mad til kat
Giv mad til hund
Resultatet ovenfor er skabt af følgende kode

Array 4

Hvis man skriver $data[] = "david"; (uden et index nummer mellem de firkantede parenteser) så tilføjes "david" til slutningen af arrayet.
Drik cult
Drik pure rush
Drik rød sodavand
Array (     [0] => cult     [1] => pure rush     [2] => rød sodavand )
Resultatet ovenfor er skabt af følgende kode

Associativ array 1

Associative arrays har key => value par.
I stedet for at bruge et tal som index (for eksempel $data[1]) så kan man med et associativt array bruge tekst (for eksempel $data["kat"]).
Katten er stor
Resultatet ovenfor er skabt af følgende kode

Associativ array 2

foreach () kan også bruges til at gennemgå et associativt array.
Hver gang foreach () løkken gennemgåes tildeles $key og $value de næste værdi par i arrayet.
En mus er lille
En kat er stor
En hund er størst
Resultatet ovenfor er skabt af følgende kode
Siden er sidst opdateret mandag 25. juni 2018