window - JavaScript

JavaScript window.open bruges til at åbne adresser i nye vinduet som man kan bestemme størrelsen, placeringen og udseendet på

Introduktion

window.open kan bruges til at åbne et vindue i den ønskede størrelse, på den ønskede placering og med det ønskede udseende.
Man kan skjule elementer som statuslinjen osv. så der ikke er så meget rod i vinduet.

Dropdownmenu med link funktion

Resultatet ovenfor er skabt af følgende kode

DROPDOWNMENU MED LINK FUNKTION
(PÅ EN SIDE FOR SIG SELV)

Åbn i ny fanebladResultatet ovenfor er skabt af følgende kode

Åbn vinduer som faneblade

Firefox har en indstilling så links bliver åbnet i fanebladet i stedet for vinduer.

Det kan være at fortrække fordi det kan være lettere at holde styr på og man slipper for at skulle skifte vindue.

Når man bruger den tredje paramter til window.open() "overrider" det dog Firefox funktionen med at åbne nye links i faneblade.

browser.link.open_newwindow.restriction.

Sættes browser.link.open_newwindow.restriction til 0 (i about:config) åbnes alle links i faneblade (også window.open() med 3. parameter).

Giv fokus til vindue som findes i forvejen

Har du for eksempel en side som åbner et nye vindue og viser et billede i vinduer kan det være forvirrende når du skifte til det første vindue og for eksempel klikker på et andet billede også forventer at se et nye pop op-vindue men det kommer aldrig selvom de klikker flere gange.

Det kan ske når vinduet er åbent i forvejen i baggrunden.

Derfor kan være være ønskeligt at give fokus til pop op-vinduet hvis det findes forvejen og bringe det til forgrunden.

ÅBN LINK I ANDET VINDUE, GIV FOKUS TIL VINDUET HVIS DET FINDES DEMO
Siden er sidst opdateret mandag 25. juni 2018