Afspilningshastighed - playbackRate og defaultPlaybackRate - JavaScript

JavaScript playbackRate og defaultPlaybackRate bestemmer hvor hurtig/langsom video og lyd skal afspille i <video> og <audio>

Introduktion

Afspilningshastigheden på <audio> og <video> kan styres med JavaScript property playbackRate og defaultPlaybackRate.

Standard værdien for begge er 1.0 hvilket betyder normal forlæns afspilnigshastighed.

Når afspilningen startes sættes playbackRate til værdien af defaultPlaybackRate.

Hvis man ændre playbackRate og derefter pauser så sættes playbackRate igen til værdien af defaultPlaybackRate når afspilningen startes igen.

ratechange eventen kaldes når playbackRate ændres.

Demo

defaultPlaybackRate :

playbackRate :
defaultPlaybackRate :

playbackRate :

DEMO
(PÅ EN SIDE FOR SIG SELV)

Browserunderstøttelse af playbackrate

Browser PlaybackRate over 0

forlæns justerbar hastighed
PlaybackRate under 0

baglæns justerbar hastighed
Andet
Firefox logo
Firefox 28.0
ja nej4 playbackRate

defaultPlaybackRate

ratechange

onratechange
Opera logo
Opera 12.15
ja nej playbackRate

defaultPlaybackRate

ratechange

onratechange
Safari logo
Safari 5.1.7
ja ja playbackRate 1

defaultPlaybackRate 3

ratechange

onratechange
Chrome logo
Chrome 25.0.1364.172 m
ja nej playbackRate

defaultPlaybackRate 2
Internet Explorer logo
Internet Explorer 10.0.9200.16521
ja nej playbackRate

defaultPlaybackRate

ratechange

onratechange
Alle tests er udført på Windows 7 (64-bit)


1 Man kan i hvert fald sætte og hente værdien.

2 Man kan godt sætte værdien af defaultPlaybackRate men playbackRate sættes ikke til værdien af defaultPlaybackRate når afspilningen starter.

3 værdien kan fint nok sættes og hentes men det lader ikke til at have nogen betydning for afspilningshastigheden. Afspilningen foregår som om værdien er "1" hele tiden.

3 Giver fejlen NS_ERROR_NOT_IMPLEMENTED hvis man forsøger at sætte playbackRate til et negativt tal (mindre end 0).

Screenshots

Man kan også ændre afspilningshastigheden i kontekstmenuen i nogle browsere.

Internet Explorer 9.
audio afspilningshastighed kontekstmenuen Internet Explorer 9
Firefox 22.0.
video afspilningshastighed kontekstmenuen Firefox 22.0

Kode eksempel

Siden er sidst opdateret mandag 25. juni 2018