alert(), confirm(), prompt()

Lær at bruge JavaScript pop op-beskeder til at vise beskeder, få brugeren til at besvare spørgsmål og brugeren kan indtaste en streng

Introduktion

I JavaScript kan man lave pop op-beskeder med alert(), confirm() og prompt().

alert() viser en besked og OK knap.
Bruges til at give brugeren en besked.
alert()

confirm() viser en besked og OK + Annuller/Cancel knapper.
Bruges til når brugeren skal have mulighed for at vælge hvad der skal ske.
confirm()

prompt() viser en besked, et tekst felt brugeren kan udfylde og OK + Annuller/Cancel knapper.
Bruges når brugeren skal indtaste en værdi.
prompt()

Mens pop op-beskederne vises er resten af hjemmesiden ikke brugbar.
Det kan derfor i mange tilfælde være bedre at bruge en anden løsning.

Demo

Resultatet ovenfor er skabt af følgende kode

ALERT(), CONFIRM(), PROMPT() DEMO
(PÅ EN SIDE FOR SIG SELV)
Oversigt
Siden er sidst opdateret mandag 25. juni 2018