Hvad er JavaScript (ECMAScript)?

Introduktion til JavaScript (ECMAScript). Her prøver jeg at forklare hvad JavaScript er og hvordan man bruger det på en hjemmeside

Introduktion

JavaScript bruges i en browser som et client side scripting sprog.

Client side betyder at koden udføres på brugerens computer.

JavaScript er blevet standardiseret som ECMAScript (ECMA-262) men er bedst kendt under navnet JavaScript.

Se også <script>.

JavaScript kode kan tilføjes hjemmesiden på flere måder med hver deres fordel og ulemper.

Inline i et HTML element, i et <script> element eller i en ekstern fil.

Inline

Inline JavaScript kan bruges som her med en on-event attribut hvor man for eksempel kalder en funktion når brugeren klikker på en knap.

Script element

JavaScript kode i en HTML fil kan skrives i et <script> element.

Ekstern fil

Hvis man vil have JavaScript koden i en separat fil så indsætter man i HTML filen et <script> element med src attribut.
Værdien af src skal være stien til filen med JavaScript koden.
<script> elementet placeres enten i <head> eller <body> delen af HTML koden.

JavaScript koden indsættes i javascript1.js filen (uden <script> omkring).

Script element i HTML5

I HTML5 kan man undlade type="text/javascript" hvis man ønsker, da JavaScript er standard sproget.

Demo

Her har jeg samlet de forskellige måder at få JavaScript kode på en HTML side i en demo.
DEMO
(PÅ EN SIDE FOR SIG SELV)
Siden er sidst opdateret mandag 25. juni 2018