<frameset> <frame> - HTML

Lær at bruge <frameset> og <frame> til at vise flere sider samtidigt (er forældet i HTML5)

Introduktion

<frameset> og <frame> bruges til at dele hjemmesiden op så man kan vise to eller flere sider/filer samtidig.

Typisk har man 2 frames med menu i den ene. Når man så vælger et link i menuen åbnes linket i den anden frame.

Fordelen er at menuen kun findes i én fil i stedet for i alle filerne hvilket gør det lettere når man skal rediger i menuen.
Ulempen er at man ikke får menuen med hvis man linker direkte til en af undersiderne.
Derfor er <frameset> og <frame> ikke den bedste løsning.
Har man mulighed for at bruge et server side sprog som PHP er det en bedre løsning til at få en menu på sine sider.

<frameset> og <frame> er forældet i HTML5.

Kode eksempel

Her er et eksempel på en HTML fil som bruger <frameset>.

Læg mærke til doctypen HTML 4.01 Frameset.

I stedet for <body> bruges <frameset>.

<frameset cols="200, *"> betyder at vi ønsker 2 lodrette frames hvor den første er 200 pixels bred og den anden optager den resterende plads.

Her er menu.html filen som indlæses i den venstre frame og bruges som menu.

Læg mærke til <base target="indhold"> som gør at links i menuen åbner i den anden frame (<frame name="indhold">).I stedet for <frameset cols="200, *"> som laver lodrette frames kan man også bruge <frameset rows="200, *"> til at lave vandrette frames.

Man kan også angive i procent (%) som <frameset cols="30%, 70%">.

Der er også parameter til at bestemme udseendet på kanten eller om kanten skal skjules. <frameset cols="30%, *" frameborder="1" border="10">
frameborder bestemmer om kanten skal vises eller ej (1|0).
border bestemmer kantens bredde i pixels.

Til <frame> findes disse parameter :
noresize (boolean)
scrolling (auto|yes|no)
frameborder (1|0)
marginwidth (0 eller over)
marginheight (0 eller over)
Eksempel : <frame noresize scrolling="yes" frameborder="0" marginwidth="20" marginheight="50">

Man kan også have <frameset> i <frameset> så man kan få en blanding af lodrette og vandrette frames.

Siden er sidst opdateret mandag 25. juni 2018