navigator.onLine med event demo

Bruger JavaScript navigator.onLine til at vise om browseren har forbindelse til netværket eller ej

Prøv og vælg File→Work Offline (eller hvad det hedder i din browser) eller hiv netværksstikket ud af computeren og se om status ændre sig

Browserens netværks status : undersøger...