scoped attribut til <style> element demo

CSS kode i <style scoped> gælder kun indenfor forældre elementet

I en browser som understøtter scoped attributten vil de to bokse have forskellige farver

  <div class="boks">

    <style type="text/css" scoped>
      .boks {
        background: lime;
        border: 10px solid darkgreen;
      }
    </style>

  </div>
  <div class="boks">

    <style type="text/css" scoped>
      .boks {
        background: orange;
        border: 10px solid yellow;
      }
    </style>

  </div>