Pseudo-class CSS demo 2

Demonstration af CSS pseudo-class :focus :active :disable kode som ændre <input> elementet alt efter om det har fokus, om markørknappen holdes nede eller om feltet er deaktiveret