title attributten - HTML

title attributten kan bruges til <a> og <img> tags og man kan også lave linjeskift

Introduktion

Denne side handler om title attributten der blandt andet kan bruge på <img> tagget til at vise noget tekst når markøren holdes over billedet.

title attribut med linjeskift

title attributten kan indeholde tekst med linjeskift. Det virker i nyeste version af Firefox, Opera, Safari, Chrome, Internet Explorer.

Prøv og hold markøren over følgende linjer for at se title teksten

Kort tekst uden linjeskift

Lang tekst uden linjeskift

Lang tekst med linjeskift

ASCII art

Tekst med tabulator (\t)

Tekst med tabulator (\t) 2

Resultatet ovenfor er skabt af følgende kode

TITLE ATTRIBUT MED LINJESKIFT OG TABULATOR DEMO
(PÅ EN SIDE FOR SIG SELV)

Skriv din kommentar

Spørg mig om hvad som helst
Du kan også skrive direkte til mig på
Stem
Søg
Language

Select English to navigate the website in English. Things like the navigation menu and contact form will be in English, but the main content on each page will not be translated.