navigator objekt - JavaScript

Henter diverse information om brugerens computer og browser med JavaScript navigator objekt

Test

navigator.languages og languagechange event

Med navigator.languages kan man få hjemmeside se hvilke sprog brugeren har valgt i browseren og i hvilken rækkefølge.
languagechange eventen bruges til at opdatere indhold på hjemmeside så snart brugeren ændre sprogindstillingerne, uden at siden skal genindlæses.
I Firefox kan de foretrukne sprog vælges i Indstillinger, Indhold, Sprog.
Resultatet ovenfor er skabt af følgende kode

navigator.connection demo

window.navigator.connection.

Jeg kan ikke få change og onchange events udløst på Windows.

// navigator.mozConnection :
// "[object MozConnection]"
// "undefined"

// navigator.mozConnection.bandwidth :
// "Infinity"
// [double] (estimated MB / s for den aktuelle forbindelse, 0 = brugeren er ikke online, infinity hvis ukendt)

// navigator.mozConnection.metered :
// "false"
// [boolean]
// returner true hvis det er pay-per-use

Skriv din kommentar

Spørg mig om hvad som helst
Du kan også skrive direkte til mig på
Stem
Søg
Language

Select English to navigate the website in English. Things like the navigation menu and contact form will be in English, but the main content on each page will not be translated.