<canvas> lineDash - JavaScript

Tegn prikkede og stiplede linjer på <canvas> med JavaScript setLineDash(), getLineDash() og lineDashOffset

Introduktion

lineDash virker fra Firefox 27.0.

setLineDash() sætter aktuel line dash sekvens (bruges ved stroke). Argumentet er en liste med afstande som skifter mellem at linjen skal vises og skjules.

getLineDash() returner en kopi af det aktuelle line dash mønster. Arrayet som returneres vil altid have et lige antal værdier (mønsteret normaliseres).

lineDashOffset returner fase forskydning (i samme enheder som line dash mønster) og sættes for at ændre fase forskydningen (hvor line dash sekvensen skal starte på linjen). ikke-finite værdier ignoreres.

Browsertest

lineDash 1

Browseren understøtter ikke <canvas>
Resultatet ovenfor er skabt af følgende kode

lineDash 2

Browseren understøtter ikke <canvas>
Resultatet ovenfor er skabt af følgende kode

lineDash 3

Browseren understøtter ikke <canvas>
Resultatet ovenfor er skabt af følgende kode

lineDash 4

Browseren understøtter ikke <canvas>
Resultatet ovenfor er skabt af følgende kode

Næste side

Skriv din kommentar

Spørg mig om hvad som helst
Du kan også skrive direkte til mig på
Stem
Søg
Language

Select English to navigate the website in English. Things like the navigation menu and contact form will be in English, but the main content on each page will not be translated.