Array - PHP

Lær at bruge array i PHP som kan bruges til at have en liste af værdier i én variabel

Introduktion

Et array er en variabel der kan gemme flere værdier.

En indkøbsliste kan betragtes som et array.

Det 1-dimensionelle array er det mest simple array.
Man kan også have flerdimensionelle array alt efter behov.

En telefonbog kunne betragtes som et flerdimensionelt array.

Array 1

Her tildeles 3 værdier til arrayet $dyr og arrayet vises med print_r().
Array (     [0] => mus     [1] => kat     [2] => hund )
Resultatet ovenfor er skabt af følgende kode

print_r() kan bruges hvis man hurtigt ønsker at se alt indholdet i et array.

Array 2

Værdier i et array kan tilgås med et index nummer.
Index nummeret skrives i firkantede parenteser [] efter array-navnet.

Den første værdi i et array har index nummer 0.
mus
Resultatet ovenfor er skabt af følgende kode

kat
hund
Resultatet ovenfor er skabt af følgende kode

Array 3

Med foreach () kan vi gennemgå alle værdier i et array en efter en.
Hver gang foreach () løkken gennemgåes tildeles $value den næste værdi i arrayet.
Giv mad til mus
Giv mad til kat
Giv mad til hund
Resultatet ovenfor er skabt af følgende kode

Array 4

Hvis man skriver $data[] = "david"; (uden et index nummer mellem de firkantede parenteser) så tilføjes "david" til slutningen af arrayet.
Drik cult
Drik pure rush
Drik rød sodavand
Array (     [0] => cult     [1] => pure rush     [2] => rød sodavand )
Resultatet ovenfor er skabt af følgende kode

Associativ array 1

Associative arrays har key => value par.
I stedet for at bruge et tal som index (for eksempel $data[1]) så kan man med et associativt array bruge tekst (for eksempel $data["kat"]).
Katten er stor
Resultatet ovenfor er skabt af følgende kode

Associativ array 2

foreach () kan også bruges til at gennemgå et associativt array.
Hver gang foreach () løkken gennemgåes tildeles $key og $value de næste værdi par i arrayet.
En mus er lille
En kat er stor
En hund er størst
Resultatet ovenfor er skabt af følgende kode

Skriv din kommentar

Spørg mig om hvad som helst
Du kan også skrive direkte til mig på
Stem
Søg
Language

Select English to navigate the website in English. Things like the navigation menu and contact form will be in English, but the main content on each page will not be translated.