Hvad er JavaScript (ECMAScript)?

Introduktion til JavaScript (ECMAScript). Her prøver jeg at forklare hvad JavaScript er og hvordan man bruger det på en hjemmeside

Introduktion

JavaScript bruges i en browser som et client side scripting sprog.

Client side betyder at koden udføres på brugerens computer.

JavaScript er blevet standardiseret som ECMAScript (ECMA-262) men er bedst kendt under navnet JavaScript.

Se også <script>.

JavaScript kode kan tilføjes hjemmesiden på flere måder med hver deres fordel og ulemper.

Inline i et HTML element, i et <script> element eller i en ekstern fil.

Inline

Inline JavaScript kan bruges som her med en on-event attribut hvor man for eksempel kalder en funktion når brugeren klikker på en knap.

script element

JavaScript kode i en HTML fil kan skrives i et <script> element.

Ekstern fil

Hvis man vil have JavaScript koden i en separat fil så indsætter man i HTML filen et <script> element med src attribut.
Værdien af src skal være stien til filen med JavaScript koden.
<script> elementet placeres enten i <head> eller <body> delen af HTML koden.

JavaScript koden indsættes i javascript1.js filen (uden <script> omkring).

script element i HTML5

I HTML5 kan man undlade type="text/javascript" hvis man ønsker, da JavaScript er standard sproget.

Demo

Her har jeg samlet de forskellige måder at få JavaScript kode på en HTML side i en demo.
DEMO
(PÅ EN SIDE FOR SIG SELV)

Skriv din kommentar

Spørg mig om hvad som helst
Du kan også skrive direkte til mig på
Stem
Søg
Language

Select English to navigate the website in English. Things like the navigation menu and contact form will be in English, but the main content on each page will not be translated.