<frameset> <frame> - HTML

Lær at bruge <frameset> og <frame> til at vise flere sider samtidigt (er forældet i HTML5)

Introduktion

<frameset> og <frame> bruges til at dele hjemmesiden op så man kan vise to eller flere sider/filer samtidig.

Typisk har man 2 frames med menu i den ene. Når man så vælger et link i menuen åbnes linket i den anden frame.

Fordelen er at menuen kun findes i én fil i stedet for i alle filerne hvilket gør det lettere når man skal rediger i menuen.
Ulempen er at man ikke får menuen med hvis man linker direkte til en af undersiderne.
Derfor er <frameset> og <frame> ikke den bedste løsning.
Har man mulighed for at bruge et server side sprog som PHP er det en bedre løsning til at få en menu på sine sider.

<frameset> og <frame> er forældet i HTML5.

Kode eksempel

Her er et eksempel på en HTML fil som bruger <frameset>.

Læg mærke til doctypen HTML 4.01 Frameset.

I stedet for <body> bruges <frameset>.

<frameset cols="200, *"> betyder at vi ønsker 2 lodrette frames hvor den første er 200 pixels bred og den anden optager den resterende plads.

Her er menu.html filen som indlæses i den venstre frame og bruges som menu.

Læg mærke til <base target="indhold"> som gør at links i menuen åbner i den anden frame (<frame name="indhold">).I stedet for <frameset cols="200, *"> som laver lodrette frames kan man også bruge <frameset rows="200, *"> til at lave vandrette frames.

Man kan også angive i procent (%) som <frameset cols="30%, 70%">.

Der er også parameter til at bestemme udseendet på kanten eller om kanten skal skjules. <frameset cols="30%, *" frameborder="1" border="10">
frameborder bestemmer om kanten skal vises eller ej (1|0).
border bestemmer kantens bredde i pixels.

Til <frame> findes disse parameter :
noresize (boolean)
scrolling (auto|yes|no)
frameborder (1|0)
marginwidth (0 eller over)
marginheight (0 eller over)
Eksempel : <frame noresize scrolling="yes" frameborder="0" marginwidth="20" marginheight="50">

Man kan også have <frameset> i <frameset> så man kan få en blanding af lodrette og vandrette frames.

Skriv din kommentar

Spørg mig om hvad som helst
Du kan også skrive direkte til mig på
Stem
Søg
Language

Select English to navigate the website in English. Things like the navigation menu and contact form will be in English, but the main content on each page will not be translated.