This is an unofficial translation of the GNU General Public License into danish. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that uses the GNU GPL—only the original English text of the GNU GPL does that. However, we hope that this translation will help danish speakers understand the GNU GPL better.

You may publish this translation, modified or unmodified, only under the terms at http://www.gnu.org/licenses/translations.html.

Dette er en uofficiel dansk oversættelse af GNU General Public License. Den er ikke udgivet af Free Software Foundation, og erklærer ikke de juridiske distributionsvilkår til software som bruger GNU GPL—det gør kun den originale engelske tekst af GNU GPL. Vi håber dog, at denne oversættelse vil hjælpe dansktalende til bedre at forstå GNU GPL.

Du må kun udgive denne oversættelse, modificeret eller umodificeret, under vilkårene på http://www.gnu.org/licenses/translations.html.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 3, 29. juni 2007

Indledning

GNU General Public License er en fri, copyleft-licens til software og andre slags værker.

Licenserne til det meste software og andre praktiske værker er designet til at fratage dig din frihed til at dele og ændre værkerne. Modsat har, GNU General Public License til hensigt at garanterer din frihed til at dele og ændre alle versioner af et program - for at sikre at det forbliver fri software for alle dets brugere. Vi, Free Software Foundation, bruger GNU General Public License til størstedelen af vores software; det gælder også ethvert andet værk udgivet på denne måde af dets forfattere. Du kan ligeså anvende den til dine programmer.

Når vi taler om fri software, refererer vi til frihed, ikke pris. Vores General Public License'er er designet til at sikre at du har friheden til at distribuerer kopier af fri software (og tage betaling for dem hvis du ønsker), at du modtager kildekode eller kan få den hvis du vil have den, at du kan ændre softwaren eller bruge dele af den i nye frie programmer, og at du er bekendt med at du kan gøre disse ting.

For at beskytte dine rettigheder, har vi brug for at forhindre andre i at nægte dig disse rettigheder eller spørge dig om at give afkald på rettighederne. Derfor, har du visse ansvar hvis du distribuerer kopier af softwaren, eller hvis du modificerer den: ansvar til at respektere andres frihed.

F.eks. hvis du distribuerer kopier af et sådan program, hvad enten det foregå gratis eller mod et gebyr, skal du videregive de samme friheder, til modtageren, som du har modtaget. Du skal sikre dig at, også de, modtager eller kan få kildekoden. Og du skal vise dem disse vilkår så de kender deres rettigheder.

Udviklere som bruger GNU GPL beskytter dine rettigheder med to trin: (1) hævd ophavsret på softwaren, og (2) tilbyder dig denne Licens som giver dig juridisk tilladelse til at kopiere, distribuere og/eller modificere den.

For udviklernes og forfatternes beskyttelse, forklarer GPL tydeligt at der ikke er nogen garanti til dette frie software. Af hensyn til både brugerne og forfatterne, kræver GPL at modificerede versioner mærkes som ændret, således at deres problemer ikke fejlagtigt bliver tilskrevet forfattere af tidligere versioner.

Nogle enheder er designet til at nægte brugere adgang til at installere eller køre modificerede versioner af softwaren inden i dem, selvom producenten kan gøre det. Dette er grundlæggende uforeneligt med målet om at beskytte brugernes frihed til at ændre softwaren. Det systematiske mønster af sådan misbrug forekommer i området af produkter som enkeltpersoner bruger, hvilket præcist er der hvor det er mest uacceptabelt. Derfor, har vi designet denne version af GPL til at forbyde praksissen for sådanne produkter. Hvis sådanne problemer opstår væsentligt inden for andre områder, står vi klar til at udvide denne bestemmelse til sådanne områder i fremtidige versioner af GPL, efterhånden som der bliver brug for det for at beskytte brugernes frihed.

Afslutningsvist, er alle programmer konstant truet af softwarepatenter. Stater bør ikke tillade patenter at begrænse udvikling og anvendelse af software på computere til almen brug, men i dem der gør, ønsker vi at undgå den specielle fare hvor patenter anvendt på et frit program kunne gøre det proprietært. For at forhindre dette, sikre GPL at patenter ikke kan bruges til at gøre programmet ikke-frit.

De præcise vilkår og betingelser for kopiering, distribution og modifikation følger.

VILKÅR OG BETINGELSER

0. Definitioner.

"Denne Licens" refererer til version 3 af GNU General Public License.

"Ophavsret" betyder også ophavsretslignende love som gælder til andre slags værker, såsom halvledermasker.

"Programmet" refererer til ethvert værk som der kan anvendes ophavsret på licenseret under denne Licens. Hver licenstager er adresseret som "dig". "Licenstagere" og "modtagere" kan være enkeltpersoner eller organisationer.

At "modificerer" et værk betyder at kopierer fra eller tilpasse hele eller dele af værket på en måde som kræver ophavsret-tilladelse, udover fremstillingen af en identisk kopi. Det resulterende værk kaldes en "modificeret version" af det tidligere værk eller et værk "baseret på" det tidligere værk.

Et "omfattet værk" betyder enten det umodificeret program eller et værk baseret på programmet.

At "udbrede" et værk betyder at gøre hvad som helst med det som, uden tilladelse, vil gøre dig direkte eller sekundært ansvarlig for krænkelse i henhold til gældende lov om ophavsret, undtagen eksekvering af det på en computer eller modificering af en privat kopi. Udbredelse inkluderer kopiering, distribution (med eller uden modifikation), stille til rådighed for offentligheden, og i nogle lande også andre aktiviteter.

At "formidle" et værk betyder enhver slags udbredelse der gør det muligt for andre parter at fremstille eller modtage kopier. Interaktion alene med en bruger gennem et computernetværk, uden nogen overdragelse af en kopi, er ikke formidling.

En interaktiv brugergrænseflade viser "passende juridiske notitser" i det omfang den inkluderer en bekvem og fremtrædende synlig funktionalitet som (1) viser en passende ophavsret-notits, og (2) fortæller brugeren at der ikke er nogen garanti til værket (undtagen i det omfang der gives garantier), at licenstagere må formidle værket under denne Licens, og hvordan en kopi af denne Licens vises. Hvis grænsefladen fremviser en liste med brugerkommandoer eller valgmuligheder, såsom en menu, opfylder et fremstående punkt i listen dette kriterium.

1. Kildekode.

"Kildekoden" for et værk betyder den foretrukne form af værket til at fremstille modifikationer til det. "Objektkode" betyder enhver ikke-kilde-form af et værk.

En "Standardgrænseflade" betyder en grænseflade som enten er en officiel standard defineret af et anerkendt standardiseringsorgan, eller, i tilfælde af grænseflader specificeret til et bestemt programmeringssprog, et som er bredt anvendt blandt udviklere som arbejder i det pågældende sprog.

"Systembibliotekerne" af et eksekverbart værk inkluderer alt, andet end værket som en helhed, som (a) er inkluderet i den normale form af indpakningen af en større komponent, men som ikke er del af den større komponent, og (b) kun tjener til at gøre det muligt at bruge værket med den større komponent, eller til at implementerer en Standardgrænseflade for hvilke en implementering er tilgængelig for offentligheden i kildekode-form. En "større komponent" betyder, i dette sammenhæng, en større essentiel komponent (kernel, vinduessystem, osv.) af det specifikke operativsystem (hvis der er noget) på hvilke det eksekverbare værk køre, eller en kompiler brugt til at producerer værket, eller en objektkode-fortolker brugt til at køre det.

Den "Korresponderende Kilde" for et værk i objektkode-form betyder al den kildekode der er nødvendig for at generere, installere, og (for et eksekverbart værk) køre objektkoden og at modificere værket, inklusiv scripts til at styre sådanne aktiviteter. Det inkluderer dog ikke værkets systembiblioteker, eller almene værktøjer eller alment tilgængelige frie programmer som er brugt umodificeret i udførsel af sådanne aktiviteter men som ikke er del af værket. F.eks. Korresponderende Kilde inkluderer grænsefladedefinitionsfiler tilknyttet med kildefiler til værket, og kildekoden til delte biblioteker og dynamisk linket underprogrammer som værket er specifikt designet til at kræve, såsom ved følsom datakommunikation eller kontrolstyring mellem sådanne underprogrammer og andre dele af værket.

Den Korresponderende Kilde behøver ikke at inkludere noget som brugere automatisk kan regenerere fra andre dele af den Korresponderende Kilde.

Den Korresponderende Kilde for et værk i kildekode-form er det samme værk.

2. Grundlæggende tilladelser.

Alle rettigheder givet under denne Licens er givet for varigheden af ophavsret på Programmet, og er uigenkaldeligt på forudsætning af at de fremsatte betingelser er opfyldt. Denne Licens bekræfter udtrykkeligt din ubegrænset tilladelse til at køre det modificerede Program. Outputtet fra kørsel af et omfattet værk er kun omfattet af denne Licens hvis outputtet, givet sit indhold, udgør et omfattet værk. Denne Licens anerkender dine rettigheder af fair brug eller andet tilsvarende, som givet af lov om ophavsret.

Du må fremstille, køre og udbrede omfattede værker som du ikke formidler, uden betingelser så længe din licens ellers forbliver i kraft. Du må formidle omfattede værker til andre med det ene formål at få dem til at fremstille modifikationer udelukkende til dig, eller give dig faciliteter til at køre sådanne værker, på forudsætning af at du efterlever vilkårene i denne Licens i at formidle alt materiale for hvilke du ikke kontrollere ophavsret. De som således fremstiller eller kører de omfattede værker for dig skal gøre det udelukkende på dine vegne, under din anvisning og kontrol, på vilkår som forbyder at fremstille nogen kopier af dit ophavsretsbeskyttede materiale uden for deres forhold med dig.

Formidling under enhver anden omstændighed er udelukkende tilladt under betingelserne fremsat nedenfor. Underlicensering er ikke tilladt; afsnit 10 gør det overflødigt.

3. Beskytte brugernes juridiske rettigheder mod Anti-Omgående Lov.

Intet omfattet værk skal anses som værende del af en effektiv teknologisk foranstaltning i henhold til nogen gældende lov opfylder forpligtelser under artikel 11 i WIPO-ophavsretstraktaten adopteret den 20. december 1996, eller tilsvarende love som forbyder eller indskrænker omgåelse af sådanne foranstaltninger.

Når du formidler et omfattet værk, giver du afkald på enhver juridisk magt til at forbyde omgåelse af teknologiske foranstaltninger i det omfang sådanne omgåelser er påvirket af udøvelse af rettigheder under denne Licens når der er tale om det omfattede værk, og du fraskriver enhver hensigt til at begrænse drift eller modifikation af værket som en måde at håndhæve, mod værkets brugere, dine eller tredjeparters juridiske rettigheder til at forbyde omgåelse af teknologiske foranstaltninger.

4. Formidle ordrette kopier.

Du må formidle ordrette kopier af Programmet's kildekode som du modtager det, på ethvert medie, på forudsætning af at du tydeligt og passende udgiver en passende ophavsret-notits på hver kopi; bevar alle notitser intakte erklærer at denne Licens og ethvert ikke-eftergivende vilkår tilføjet i henhold til afsnit 7 gælder til koden; bevar alle notitser intakte af fraværet af enhver garanti; og giv alle modtagere en kopi af denne Licens sammen med Programmet.

Du må opkræve enhver pris eller ingen pris for hver kopi som du formidler, og du må tilbyde support eller garantibeskyttelse mod et gebyr.

5. Formidle modificerede kildeversioner.

Du må formidle et værk baseret på Programmet, eller modifikationerne til at producerer det fra Programmet, i form af kildekode under vilkårene i afsnit 4, på forudsætning af at du også opfylder alle disse betingelser:

En kompilering af et omfattet værk med andre separate og selvstændige værker, hvilket ikke af deres natur er udvidelser af det omfattede værk, og hvilket ikke er kombineret med det for at forme et større program, i eller på en del af et lagrings- eller distributionsmedie, kaldes en "indsamling" hvis kompileringen og dens resulterende ophavsret ikke er brugt til at begrænse adgangen eller juridiske rettigheder af kompileringens brugere udover hvad de individuelle værker tillader. Inkludering af et omfattet værk i en indsamlingen forårsager ikke denne Licens at gælde til de andre dele af indsamlingen.

6. Formidle Ikke-Kilde-Forme.

Du må formidle et omfattet værk i objektkode-form under vilkårene i afsnit 4 og 5, på forudsætning af at du også formidler den maskinlæsbare Korresponderende Kilde under vilkårene i denne Licens, på en af disse måder:

En adskillelig del af objektkoden, hvis kildekode er ekskluderet fra den Korresponderende Kilde som et Systembibliotek, behøver ikke være inkluderet i formidling af objektkode-værket.

Et "Brugerprodukt" er enten (1) et "forbrugerprodukt", hvilket betyder enhver rørlig personlig ejendom som normalt er brugt til personlig-, familie-, eller husholdningsformål, eller (2) alt som er designet eller solgt til inkorporation i en bolig. I beslutning om hvorvidt et produkt er et forbrugerprodukt, skal tvivlstilfælde løses til fordel for dækning. Til et bestemt produkt modtaget af en bestemt bruger, refererer "normalt brugt" til en typisk eller almindelig brug af den klasse af produkt, uanset statussen af den bestemte bruger eller af måden hvor på den bestemte bruger faktisk bruger, eller forventer eller er forventede at bruge produktet. Et produkt er et forbrugerprodukt uanset om produktet har betydelig kommerciel-, industriel- eller ikke-forbruger anvendelser, med mindre sådanne anvendelser repræsentere den eneste betydelige måde at bruge produktet.

"Installationsinformation" for et Brugerprodukt betyder metoder, procedurer, godkendelsesnøgler, eller anden information krævet for at installere og eksekvere modificerede versioner af et omfattet værk i det Brugerprodukt fra en modificeret version af dets Korresponderende Kilde. Informationen skal være tilstrækkelig til at sikre at den fortsatte funktion af den modificerede objektkode på ingen måde er forhindret eller foretager indgreb med udelukkende fordi modifikation er foretaget.

Hvis du formidler et objektkode-værk under dette afsnit i, eller med, eller specielt til brug i, et Brugerprodukt, og formidlingen forekommer som del af en transaktion i hvilken retten til besiddelse og brug af Brugerproduktet er overdraget til modtageren i al fremtid eller i en fastsat periode (uanset hvordan transaktionen karakteriseres), skal den Korresponderende Kilde formidlet under dette afsnit være ledsaget af Installationsinformationen. Men dette krav gælder ikke hvis hverken du eller nogen tredjepart bibeholder evnen til at installere modificeret objektkode på Brugerproduktet (f.eks. at værket er blevet installeret i ROM).

Kravet om at levere Installationsinformation inkludere ikke et krav til at fortsætte med at levere support service, garanti, eller opdateringer til et værk som er blevet modificeret eller installeret af modtageren, eller til Brugerproduktet i hvilke det er blevet modificeret eller installeret. Adgang til et netværk kan blive nægtet når modifikationen i sig selv materielt og negativt påvirker driften af netværket eller overtræder reglerne og protokoller til kommunikation hen over netværket.

Korresponderende Kilde formidlet, og Installationsinformation givet, i henhold til dette afsnit skal være i et format som er offentligt dokumenteret (og med en implementering som er tilgængelig for offentligheden i kildekode-form), og skal ikke kræve nogen speciel adgangskode eller nøgle for udpakning, læsning eller kopiering.

7. Yderligere vilkår.

"Yderligere tilladelser" er vilkår som supplerer vilkårene i denne Licens ved at gøre undtagelser fra en eller flere af dens betingelser. Yderligere tilladelser som er gældende til det samlede Program skal behandles som var de inkluderet i denne Licens, i det omfang de er gyldige i henhold til gældende lov. Hvis yderligere tilladelser kun gælder til del af Programmet, kan den del blive brugt separat under sådanne tilladelser, men det samlede Program forbliver reguleret af denne Licens uden hensyntagen til de yderligere tilladelser.

Når du formidler en kopi af et omfattet værk, må du efter eget valg fjerne yderligere tilladelser fra den kopi, eller fra enhver del af den. (Yderligere tilladelser kan skrives for at kræve deres egen fjernelse i bestemte tilfælde når du modificere værket.) Du må placere yderligere tilladelser på materiale, tilføjet af dig til et omfattet værk, til hvilken du har eller kan give passende ophavsret-tilladelse.

Uanset andre bestemmelse i denne Licens, for materiale du tilføjer til et omfattet værk, må du (hvis godkendt af rettighedshaverne af det materiale) supplere vilkårene i denne Licens med vilkår:

Alle andre ikke-eftergivende yderligere vilkår betragtes "yderligere restriktioner" inden for betydningen i afsnit 10. Hvis Programmet som du modtog det, eller nogen del af det, indeholder en notits som erklærer at det er reguleret af denne Licens sammen med et vilkår som er en yderligere restriktion, må du fjerne det vilkår. Hvis et licensdokument indeholder en yderligere restriktion men tillader genlicensering eller formidling under denne Licens, må du til et omfattet værk tilføje materiale reguleret af vilkårene i det licensdokument, på forudsætning af at den yderligere restriktion ikke overlever sådan genlicensering eller formidling.

Hvis du tilføjer vilkår til et omfattet værk i henhold til dette afsnit, skal du, i de relevante kildefiler, placere en erklæring af de yderligere vilkår som gælder til sådanne filer, eller en notits som indikere hvor de gældende vilkår kan findes.

Yderligere vilkår, eftergivende eller ikke-eftergivende, kan erklæres i form af en separat skriftlig licens, eller erklæret som undtagelser; kravene ovenfor gælder i begge tilfælde.

8. Ophør.

Du må ikke udbrede eller modificere et omfattet værk undtagen som udtrykkeligt givet under denne Licens. Ethvert forsøg på ellers at udbrede eller modificere det er ugyldigt, og vil automatisk ophøre dine rettigheder under denne Licens (inklusiv enhver patentlicenser givet under den tredje paragraf i afsnit 11).

Dog, hvis du ophører al overtrædelse af denne Licens, så din licens fra en bestemt rettighedshaver er genindsat (a) foreløbigt, medmindre og indtil rettighedshaveren udtrykkeligt og endeligt ophører din licens, og (b) permanent, hvis rettighedshaveren undlader at underrette dig om overtrædelsen på nogen rimelig måde inden for 60 dage efter ophøret.

Desuden, genindsættes din licens fra en bestemt rettighedshaver permanent hvis rettighedshaveren underretter dig om overtrædelsen på nogen rimelig måde, dette er den første gang du har modtaget underrettelse om overtrædelse af denne Licens (til ethvert værk) fra den rettighedshaver, og du retter op på overtrædelsen inden for 30 dage efter du modtog underretningen.

Ophør af dine rettigheder under dette afsnit ophører ikke licenserne af parter som har modtaget kopier eller rettigheder fra dig under denne Licens. Hvis dine rettigheder er blevet ophørt og ikke permanent genindsat, kvalificerer du ikke til at modtage nye licenser for det samme materiale under afsnit 10.

9. Accept ikke krævet for at have kopier.

Du er ikke krævet at accepterer denne Licens for at modtage eller køre en kopi af Programmet. Supplerende udbredelse af et omfattet værk forekommer udelukkende som en konsekvens af at bruge peer-to-peer-transmission til at modtage en kopi kræver ligeså ikke accept. Dog, tildeler intet andet end denne Licens dig tilladelse til at udbrede eller modificere ethvert omfattet værk. Disse handlinger krænker ophavsret hvis du ikke accepterer denne Licens. Derfor, ved modificering eller udbredning af et omfattet værk, indikere du din accept af denne Licens at gøre sådan.

10. Automatisk Licensering af Downstream-modtagere.

Hver gang du formidler et omfattet værk, modtager modtageren automatisk en licens fra de originale licensgivere, til at køre, modificere og udbrede det værk, underlagt denne Licens. Du er ikke ansvarlig for at håndhæve overholdelse af tredjeparter med denne Licens.

En "entitet transaktion" er en transaktion som overdrager kontrol af en organisation, eller væsentligt alle aktiver af en, eller underopdele en organisation, eller fusionerende organisationer. Hvis udbredelse af et omfattet værk resultere fra en entitet transaktion, hver part til den transaktion som modtager en kopi af værket modtager også de licenser til værket som den pågældende parternes forgænger havde eller kunne give under den forrige paragraf, plus en ret til besiddelse af den Korresponderende Kilde of værket fra den pågældende forgænger, hvis forgængeren har den eller kan få den rimeligt let.

Du må ikke pålægge yderligere restriktioner på udøvelsen af rettighederne givet eller fastslået under denne Licens. F.eks. må du ikke pålægge et licensgebyr, licensafgift, eller anden omkostning for udøvelse af rettigheder givet under denne Licens, og du må ikke igangsætte sagsanlæg (inklusiv et krydskrav eller modkrav i et søgsmål) påstående at ethvert patentkrav er krænket ved at fremstille, bruge, sælge, tilbyde til salg, eller importere Programmet eller nogen del af det.

11. Patenter.

En "bidragyder" er en rettighedshaver som godkender brug under denne Licens af Programmet eller et værk som Programmet er baseret på. Det licenseret værk kaldes så bidragyderens "bidragyderversion".

En bidragyders "essentielle patentkrav" er alle patentkrav ejet eller kontrolleret af bidragyderen, hvad enten allerede erhvervet eller efterfølgende erhvervet, som vil være krænket på nogen måde, tilladt af denne Licens, af fremstille, bruge, eller sælge dens bidragyderversion, men inkluderer ikke krav som kun ville blive krænket som en konsekvens af yderligere modifikation af bidragyderversionen. Til formål af denne definition, "kontrollere" inkludere retten til at tildele patent-underlicenser på en måde overensstemmende med kravene af denne Licens.

Hver bidragyder tildeler dig en ikke-eksklusiv, verdensomspændende, licensafgift-fri patentlicens under bidragyderens essentielle patentkrav, til at fremstille, bruge, sælge, tilbyde til salg, importere og på anden måde køre, modificere og udbrede indholdet af dens bidragyderversion.

I de følgende tre paragraffer, er en "patentlicens" enhver udtrykkelig aftale eller engagement, uanset benævnt, ikke at håndhæve en patent (såsom en udtrykkelig tilladelse til at praktisere en patent eller pagt ikke at sagsøge for patentkrænkelse). At "tildele" sådan en patentlicens til en part betyder at lave sådan en aftale eller engagement ikke at håndhæve en patent mod parten.

Hvis du formidler et omfattet værk, bevidst beroende på en patentlicens, og den Korresponderende Kilde af værket ikke er tilgængelig for nogen at kopierer, uden betaling og under vilkårene i denne Licens, gennem en offentlig tilgængelig netværksserver eller andre lettilgængelige måder, så skal du enten (1) gøre den Korresponderende Kilde sådan tilgængelig, eller (2) arrangere at fratage dig selv fordelene af patentlicensen til lige præcis dette værk, eller (3) arrangere, på en måde overensstemmende med kravene i denne Licens, at udvide patentlicensen til downstream-modtagere. "Bevidst beroende" betyder du har konkret viden at, men til patentlicensen, du formidler det omfattede værk i et land, eller dine modtageres brug af det omfattede værk i et land, ville krænke en eller flere identificerbare patenter i det land som du har grund til at tror er gyldig.

Hvis du, i medhør af eller i forbindelse med en enkel transaktion eller aftale, formidler, eller udbreder ved at tilvejebringe befordring af, et omfattet værk, og tildele en patentlicens til nogle af parterne modtager det omfattede værk godkender dem til at bruge, udbrede, modificere eller formidle en bestemt kopi af det omfattede værk, end patentlicensen du tildeler er automatisk udvidet til alle modtagere af det omfattede værk og værker baseret på det.

En patentlicens er "diskriminerende" hvis ikke den inkludere, inden for dens område af dækning, forbyder udøvelsen af, eller er betinget på ikke-udøvelsen af en eller flere af rettighederne som er specielt givet under denne Licens. Du må ikke formidle et omfattet værk hvis du er en part til en aftale med en tredjepart som arbejder med at distribuere software, under hvilken du foretager betaling til tredjeparten baseret på omfanget af din aktivitet af formidle værket, og under hvilken tredjeparten tildeler, til nogen af parternes som ville modtage det omfattede værk fra dig, en diskriminerende patentlicens (a) i forbindelse med kopier af det omfattede værk formidlet af dig (eller kopier lavet fra sådanne kopier), eller (b) primært for og i forbindelse med bestemte produkter eller kompileringer som indeholder det omfattede værk, medmindre du indtastede i den aftale, eller den patentlicens blev givet, før 28. marts 2007.

Intet i denne Licens skal konstrueres som udelukkende eller begrænse nogen underforstået licens eller andre forsvar til krænkelse som ellers kan være tilgængelig for dig i henhold til gældende patentlov.

12. Ingen Afkald af Andres frihed.

Hvis betingelser pålægges dig (enten ved retskendelse, aftale eller på anden måde) som strider imod betingelserne i denne Licens, fritager de dig ikke betingelserne i denne Licens. Hvis du ikke kan formidle et omfattet værk for samtidigt at tilfredsstille dine forpligtelser under denne Licens og andre relevante forpligtelser, så som en konsekvens må du slet ikke formidle det. F.eks. hvis du accepterer vilkår som forpligter dig til at indsamle en licensafgift for yderligere formidling fra dem du formidler Programmet til, den eneste måde du kunne tilfredsstille begge sådanne vilkår og denne Licens ville være helt at afholde fra at formidle Programmet.

13. Brug med GNU Affero General Public License.

Uanset andre bestemmelse i denne Licens, har du tilladelse til at linke eller kombinere ethvert omfattet værk med et værk licenseret under version 3 af GNU Affero General Public License til et enkelt kombineret værk, og at formidle det resulterende værk. Vilkårene i denne Licens vil fortsat gælde til delen som er det omfattede værk, men de specielle krav af GNU Affero General Public License, afsnit 13, omhandlende interaktion gennem et netværk vil gælde til kombinationen som sådan.

14. Reviderede Versioner af denne Licens.

Free Software Foundation kan udgive reviderede og/eller nye versioner af GNU General Public License fra tid til anden. Sådanne nye versioner vil være tilsvarende i ånd med den nuværende version, men kan adskille sig i detaljer for at adressere nye problemer eller bekymringer.

Hver version gives et særligt versionsnummer. Hvis Programmet specificerer at en bestemt nummereret version af GNU General Public License "eller enhver senere version" gælder til det, har du valget af at følge vilkårene og betingelserne af enten den nummereret version eller af enhver senere version udgivet af Free Software Foundation. Hvis ikke Programmet angiver et versionsnummer af GNU General Public License, må du vælge enhver version som nogensinde er udgivet af Free Software Foundation.

Hvis Programmet specificerer at en proxy kan beslutte hvilke fremtidige versioner af GNU General Public License der kan bruges, godkender den proxy's offentlige erklæring af accept af en version dig permanent til at vælge den version for Programmet.

Senere licensversioner kan give dig yderligere eller anderledes tilladelser. Dog pålægges ingen yderligere forpligtelser på nogen forfatter eller rettighedshaver som et resultat af at du vælger at følge en senere version.

15. Fraskrivelse af Garanti.

DER ER INGEN GARANTI TIL PROGRAMMET, I DET OMFANG DET ER TILLADT AF GÆLDENDE LOV. UNDTAGEN NÅR DET ELLERS SKRIFTLIGT ER ERKLÆRET RETTIGHEDSHAVERNE OG/ELLER ANDRE PARTER LEVERE PROGRAMMET "SOM ER" UDEN GARANTI AF NOGEN SLAGS, ENTEN UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, INKLUSIV, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE UNDERFORSTÅET GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. DEN FULDE RISIKO HVAD ANGÅR KVALITETEN OG YDEEVNEN AF PROGRAMMET LIGGER HOS DIG. VISER PROGRAMMET SIG AT VÆRE DEFEKT, PÅTAGER DU DIG OMKOSTNINGEN AF AL NØDVENDIG SERVICERING, REPARATION ELLER KORREKTION.

16. Begrænsning af retsligt ansvar.

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHED, MED MINDRE KRÆVET AF GÆLDENDE LOV ELLER AFTALT SKRIFTLIGT, VIL NOGEN RETTIGHEDSHAVER, ELLER NOGEN ANDEN PART SOM MODIFICERER OG/ELLER FORMIDLER PROGRAMMET SOM TILLADT OVENFOR, VÆRE ANSVARLIG OVERFOR DIG FOR SKADER, INKLUSIV ENHVER ALMENE-, SPECIELLE-, TILFÆLDIGE- ELLER FØLGESKADER SOM OPSTÅR UD FRA BRUGEN ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE PROGRAMMET (INKLUSIV MEN IKKE BEGRÆNSET TIL TAB AF DATA ELLER DATA SOM ER BLEVET UNØJAGTIGE ELLER TAB PÅFØRT AF DIG ELLER TREDJEPARTER ELLER PROGRAMMETS MANGLENDE EVNE TIL AT FUNGERE MED ANDRE PROGRAMMER), SELV HVIS SÅDANNE INDEHAVER ELLER ANDEN PART ER BLEVET RÅDGIVET OM MULIGHEDEN AF SÅDANNE SKADER.

17. Fortolkning af afsnit 15 og 16.

Hvis fraskrivelsen af garanti og begrænsning af retsligt ansvar givet ovenfor ikke kan gives lokal juridisk virkning i henhold til deres vilkår, skal gennemgående domstole anvende lokal lov som tilnærmelsesvis kommer nærmest et absolut afkald af alle civilretslige ansvar i forbindelse med Programmet, med mindre en garanti eller formodning af retsligt ansvar ledsager en kopi af Programmet til gengæld mod et gebyr.

SLUT PÅ VILKÅR OG BETINGELSER

Hvordan disse vilkår anvendes til dine nye programmer.

Hvis du udvikler et nyt program, og du vil have at det skal have den størst mulige anvendelse for offentligheden, er den bedste måde at opnå dette at gøre det fri software som alle kan videredistribuere og ændre under disse vilkår.

For at gøre det, skal du vedhæfte de følgende notitser til programmet. Det er sikrest at vedhæfte dem i begyndelsen af hver kildefil for mest effektivt at erklære udelukkelsen af garanti; og hver fil bør som minimum have "ophavsret"-linjen og en ledetråd til hvor den fulde notits er at finde.

<en linje til at give programmets navn og en kortfattet ide om hvad det gør.> Ophavsret (C) <år> <navn på forfatter> Dette program er fri software: du kan videredistribuere det og/eller modificere det under vilkårene i GNU General Public License som udgivet af Free Software Foundation, enten version 3 af Licensen, eller (efter eget valg) enhver senere version. Dette program er distribueret i håbet om at det vil være nyttigt, men UDEN NOGEN GARANTI; uden selv den underforstået garanti vedrørende SALGBARHED eller EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. Se GNU General Public License for flere detaljer. Du skulle have modtaget en kopi af GNU General Public License sammen med dette program. Hvis ikke, se <http://www.gnu.org/licenses/>.

Tilføj også information om hvordan du kontaktes via elektronisk- og papirpost.

Hvis programmet foretager terminal interaktion, få det til at output en kort notits som denne når det starter i en interaktiv tilstand:

<program> Ophavsret (C) <år> <navn på forfatter> Dette program kommer med ABSOLUT INGEN GARANTI; for detaljer skriv `show w'. Dette er fri software, og du er velkommen til at videredistribuere det under bestemte betingelser; skriv `show c' for detaljer.

De hypotetiske kommandoer `show w' og `show c' bør vise de fornødne dele af General Public License. Selvfølgelig, kan dit programs kommandoer være anderledes; for en GUI-grænseflade, ville du bruge en "om-boks".

Du bør også få din arbejdsgiver (hvis du arbejder som en programmør) eller skole, hvis nogen, til at underskrive en "fraskrivelse af ophavsret" for programmet, hvis det er nødvendigt. For mere information om dette, og hvordan GNU GPL anvendes og følges, se <http://www.gnu.org/licenses/>.

GNU General Public License tillader ikke inkorporering af dit program i proprietære programmer. Hvis dit program er et underrutine-bibliotek, kan du overveje om det er mere nyttigt at tillade linkning af proprietære applikationer med biblioteket. Hvis dette er hvad du vil gøre, så brug GNU Lesser General Public License i stedet for denne Licens. Men læs venligst først <http://www.gnu.org/philosophy/why-not-lgpl.html>.